Smådjurskliniken, 2016

I Viberga köpcentrum byggdes 2016 smådjurskliniken som har en total yta om 335 m2.
Utmaningen var att i den smala och djupa lagerlokalen med bara 13 meter yttervägg, få till en optimal planlösning för verksamheten och samtidigt få in dagsljus i personal- och väntrum.
För att förtydliga för besökare har klinikens golv delats in efter olika färgteman, grå epoxigolv med sträv yta i utrymmen där besökaren av lokalen vistas medan personalens utrymmen belagts med orangea och operationsrummen ljusgrå epoxigolv.